Faculty

Faculty

CHEN Jun   CUI Zhenshan  ZHAO Zhen   DONG Xianghuai  ZHOU Xionghui  XIE Le  PENG Xiongqi  

ZHUANG Xincun  HAN Xianhong  HU Chengliang   LI Xifeng   CHEN Fei  

YU Huping  HU Guanghong  SUI Dashan  SHEN Yu  

CHEN Jieshi   LIU Wei    YAN Bo   LIU Juan   ZHANG Haiming  

YIN Hongling   WU Yu   MEI Qiongfeng  MA Zhihui  XIANG Hua

Address: 1954 Huashan RD. Xuhui District, Shanghai, China  Postal code: 200030  Telephone: +86 21 62813430  Fax:+86 21 62820841

Copyright © 2012 http://ifte.sjtu.edu.cn/ All Rights Reserved